Pravila i propozicije

SPORTSKI I ORGANIZACIONI PRAVILNIK ITHL-a

Opšte informacije

 1. SELEKCIJE za sezonu 2022/2023,
  • selekcija U15 – dozvoljeno je učešće igračima rođenim u toku 2008 godine i mlađima, ali ne mlađima od 2010 godine. Devojčice rođene 2007. godine imaju prava nastupa za ovu selekciju.
  • selekcija U13 – dozvoljeno je učešće igračima rođenim u toku 2010 godine i mlađima, ali ne mlađima od 2012 godine. Devojčice rođene 2009. godine imaju prava nastupa za ovu selekciju.
 2. SISTEM TAKMIČENJA
  a) ITHL U15 i U13 se igra na turnirski.
  Ukupno će se igrati 5 turnira
  Svaka ekipa ečesnica lige će imati minimalno 25 utakmica
  Tačan raspored i sistem takmičenja će biti određen nakon utvrđivanja tačnog broja učesnika.
  Utakmice se igraju u formatu od 2 poluvremena i to
  U15: 2×20 minuta i U13 2×15 minuta (bez zaustavljanja vremena), vreme se zaustavlja u slučaju postignutog gola ili isključenja. Utakmica se neće prekidati u slučaju ispucavanja paka (icing).
  • pauza između poluvremena 2 minuta
  • 3 minuta zagrevanje
  • svaki tim ima parvo na tajm aut od 30 sekundi tokom utakmice.
 3. ITHL sistem bodovanja
  a) Sve ITHL utakmice su klasifikovane na sledeći način:
  Svako poluvreme se posebno boduje:
  • pobeda: 2 boda
  • nerešeno : 1 bod
  • poraz: 0 bodova
 4. Konačan plasman ITHLa
  a) Konačan plasman u regularnim grupama će biti određen na osnovu bodova koje su ekipe osvojile na svim turnirima nasledeći način:
  • ekipa sa najviše bodova
  • gol razlika tokom turnira
  • Ukoliko je isti broj bodova i ista gol razlika, plasman se utvrđuje na osnovu:
  • međusobnog rezultata
  • ekipa sa više postignutih golava na svim turnirima
  • prednost ekipa sa manjim brojem kaznenih minuta
  • ekipa koja je postigla prvi gol na međusobnoj utakmici
 5. Spisak registrovanih igrača za ITHL
  Spisak igrača, koji sadrži ime i prezime igrača, broj dresa i poziciju uz fotografiju
  ekipe treba da se dostavi na zvanični mail ITHLa 15 dana pre prvog turnira.

Zvanični spisak ekipe
a) Po dolasku na ITHL turnir, svaki ekipa mora da dostavi svoj zvanični spisak igrača
Spisak mora da sadrži:
Minimalni broj igrača je: 10 igrača + 1 golman.
Maksimalan broj igrača je: 20+2 golmana
b) Zvanični spisak mora biti predstavljen direktoru ITHL-a ili bilo kom drugom predstavniku ITHL-a koji je prisutan na turniru.
c) Zvanični spisak tima mora da sadrži:

 • Ime i prezime igrača
 • Datum rođenja igrača (dd/mm/gggg)
 • Ime i prezime glavnog trenera
 • Ime i prezime pomoćnika trenera
 • Ime i prezime vođe ekipe

d) Zvanični spisak mora biti potpisan overen pečatom kluba.e) Uz spisak moraju biti dostavljene kopije pasoša ili ličnih karti.
f) U slučaju netačnih/obmanjujućih informacija u zvaničnom spisku, dotični klub će biti
obavezan da na žiro račun ITHL-a uplati kaznu u iznosu od 50 €.

Uz spisak igrača, vođa ekipe je dužan dostaviti i listu igrača za utakmicu,
Ovaj spisak se dostavlja po dolasku na turnir I mora da sadrži:
– ime I prezime igrača
– poziciju igrača
– broj dresa kada je ekipa domaćin ili gost

Sve promene se moraju prijaviti direktoru ITHL-a minimalno 20 minuta pre početka utakmice.

Sve ekipe treba da stignu pre početka turnira kako bi se obezbedilo nesmetano odigravanje turnira,
bez odlaganja.

Svaki klub je obavezan da za svakog igrača obezbedi lekarski pregled, kao i putno osiguranje.

PRAVILA

Sve turnirske utakmice ITHL-e će se održavati u skladu sa pravilima IIHF), sa
dopunama/izuzecima koje utvrđuje direktor takmičenja.
Svaki tim treba da bude spreman za igru 5 minuta pre zakazanog vremena početka utakmice
Tim koji je zakasnio na utakmicu gubi službenim rezultatom 5:0
Odluku o registraciji utakmice službenim rezultatom donosi direktor takmičenja

Timovima je dato 3 minuta da se zagreju na ledu.
Zagrevanje pakovima je dostupno samo za prvu utakmicau na početku svakog dana turnira.
Zagrevanje na ledu pre preostalih utakmica odvija se bez pakova.
Ako tim nije spreman za početak zagrevanja, izgubiće svoje pravo na zagrevanje.
Posle polovine utakmice ekipe moraju da promene strane.

Domaći igraju u tamnim dresovima i zauzimaju levu klupu.
Ekipa gostiju igra u svetlim dresovima i zauzima desnu klupu.
Svaki tim mora imati 2 vrste dresova različitih boja (svetli i tamni).

U slučaju povreda, prvu pomoć će pružiti lekar turnira odmah na klupi ili u ordinaciji lekara.

Tumačenje pravila

Turniri su vođeni sistemom dvoje sudija; Mala kazna – 1 min
Velika kazna – 3 min
Nedolično ponašanje – 7 min

Igrač koji dobije kaznu za nedolično ponašanje automatski ne igra sledeći meč

U slučaju ponovljene kazne za nedolično ponašanje za jednog igrača, igrač je automatski diskvalifiko- van do kraja turnira.

Igrači i golmani moraju nositi štitnike za vrat i grlo. Igrač koji ne nosi zaštitnik za vrat će biti ka- žnjen malom kaznom za nedozvoljenu opremu osim ako štitnik za vrat nije skinut slučajno tokom igre.

Svaki igrač koji napusti klupu da bi se borio na ledu se automatski diskvalifikuje sa turnira po diskreci- onoj odluci direktora takmičenja i glavnog sudije.

Trener treba da kontroliše svoje igrače u svakom trenutku
Roditelji ne smeju biti u prostoru za igrače ili na klupi, osim ako je hitna medicinska pomoć potrebna.
Neće biti prihvaćeni nikakvi protesti

ZAVRŠNI PRAVILNIK

ITHL-a niti njegovi organi nemaju nikakvu odgovornost za eventualnu imovinsku štetu niti telesnu povredu tokom takmičenja.

Svaki klub je odgovoran za bilo kakav materijalno oštećenje koji su napravili njegovi igrači/ predstavnici. U slučaju materijalnog oštećenja, ekipa je dužna da u potpunosti pokrije gubitak.

Klub svojim potpisom izražava saglasnost sa pravilima Lige i obavezuje se
da ih prati tokom cele sezone.

Istovremeno, klub se obavezuje za učestvuje u svim ITHL turnirima, kao i da ispunjava sve obaveze koje proističu iz ITHL-a članstva, navedeno je u ovom dokumentu.

Tumačenje pravilnika vrši Upravni odbor ITHL-a.

Ova Pravila važe za sezonu 2022/2023, odnosno od 1.08. 2022. do 30. 05.2023.