Menadžment lige

Ligaški zvaničnici i njihove funkcije

Osnivač Lige

Osnivač hokejaškog takmičenja „Internacionalna turnir hokej liga” je sportsko
udruženje „Internacionalno takmičenje u hokeju na ledu“.

Upravni odbor

a) Članovi upravnog odbora su:

Dragoslav Pajić – predsednik
Amel Capin – podpredsednik
Mario Kolić – podpredsednik
Nenad Stojkov
Mislav Blagus

b) Upravnim odborom predsedava predsednik.

c) Upravni odbor:
– glasa za predsednika i potpredsednike Lige
– imenuje direktora Lige
– imenuje članove komisije Lige
– odobrava članove Sudijske komisije
– priprema pravilnik i budžet Lige
– odobrava članstvo u Ligi
– priprema evaluacioni izveštaj po završetku sezone
– odlučuje o disciplinskim kaznama

d) Upravni odbor imenuje Osnivač lige na četiri godine.

Predsedništvo

a) Članovi predsedništva su:
– članovi Upravnog odbora
– predstavnici klubova koji učestvuju u ITHL-u.

b) Predsedništvo:
– usvaja pravilnik lige
– Odlučuje o eventualnom isključenju kluba iz takmičenja, na predlog
upravnog odbora
– definiše glavne pravce razvoja Lige

Direktor

Direktor takmičenja je Nenad Stojkov.
Zamenik direktora takmičenja je Mislav Blagus

a) Direktora i zamenika direktora predlaže Upravni odbor na četiri godine.

b) Glavni zadaci direktora su:
– Obezbediti pravilno odvijanje lige i sa sportskog i sa organizacionog aspekta
– Komuniciranje sa klubovima
– Pripremiti marketinšku strategiju
– Pripremanje i ažuriranje veb stranice lige I ostalih društvenih mreža