Menadžment lige

MENADŽMENT LIGE

ITHL je u organizaciji 3 saveza: HSBiH, HSHL i SHLS.

Upravni odbor

a) Članovi upravnog odbora su:

Marko Valenčić – predsednik
Adnan Mrkva
Mario Jurković
Nenad Stojkov
Dragoslav Pajić

b) Upravnim odborom predsedava predsednik.

c) Upravni odbor:

 • glasa za predsednika i potpredsednike Lige
 • imenuje direktora Lige
 • imenuje članove komisije Lige
 • odobrava članove Sudijske komisije
 • priprema pravilnik i budžet Lige
 • odobrava članstvo u Ligi
 • priprema evaluacioni izveštaj po završetku sezone
 • odlučuje o disciplinskim kaznama

d) Upravni odbor imenuje Osnivač lige na četiri godine.

Direktor

Direktor takmičenja je Dragoslav Pajić.

a) Direktora lige predlaže Upravni odbor na period od četiri godine.

b) Glavni zadaci direktora su:

 • Obezbediti pravilno odvijanje lige i sa sportskog i sa organizacionog aspekta
 • Komuniciranje sa klubovima
 • Pripremiti marketinšku strategiju
 • Pripremanje i ažuriranje veb stranice lige i ostalih društvenih mreža