Finansiranje lige

FINANSIRANJE LIGE

Finansiranje operativnih troškova 

Troškovi rada ITHL pokrivaju se iz članarine koju plaća svaki ITHL član, donacije sponzora, naknade za oglašavanje i grantovi.

Finansiranje trofeja

Trofeji u vezi sa trofejima za konačnu evaluaciju pokrivaju se članarinom koju plaća svaki član ITHL-a i donacije sponzora, naknade za oglašavanje i grantovi.

Finansiranje ITHL turnira

Troškove za svaki ITHL turnir plaća klub organizator.

Učestvuju i druge ekipe kotizacijim u iznosu od 250 EUR/turniru.

Rok za uplatu kotizacije za ITHL turnire

Kotizacija se plaća najkasnije prvog dana turnira. Ovu kotizaciju učesnici Lige plaćaju direktno organizatoru turnira. Klub organizator će se dogovoriti o načinu, kao i roku plaćanja sa učesnicima turnira.

ORGANIZATOR TURNIRA

Kotizacija za turnir iznosi 250 EUR / selekciji.
Kotizacija se plaća organizatoru turnira.
Organizator turnira uz dogovor sa direktorom takmičenja zadržava pravo da po potrebi koriguje i modifikuje propise da bi se obezbedilo nesmetano održavanje turnira.

Obaveze organizatora turnira

 • U saradnji sa određenim regionalnim hokejaškim savezom obezbediti:
  Kvalifikovane sudije i službene osobe van leda – zapisničar, merilac vremena, spiker i pratioci u kaznenim boksovima.
 • Obezbediti prisustvo lekara, tokom celog turnira.
 • Obezbediti redarsku službu. Obezbedjuje redovan i nesmetan tok turnira. Za bezbednost svih učesnika je odgovoran odgovoran organizator turnira.
 • Obezbediti prisustvo fotografa tokom turnira i ponuditi fotografije u elektronskoj verziji direktoru Lige.
 • Napraviti ponude smeštaja i ishrane za timove učesnike u skladu sa njihovim zahtevima
  i o njihovom trošku.
 • Obezbediti snimanje i UŽIVO prenos svih utakmica na Youtube kanalu ITHL-a.
 • Obezbediti svakoj ekipi turnira dovoljan broj boca sa vodom.

STATISTIKA ITHL-A

Statistika lige se vodi na svakom turniru na zvaničnim obrascima ITHL-a I zapisnici moraju da sadrže:

 1. liste ekipa potpisanje od njihovih predstavnika
 2. strelci i asistenti
 3. kazne
 4. promene golmana
 5. odbrane svakog golmana u igri

Zapisnici sa utakmice se izrađuje ručno i elektronski.

Po završetku turnira, organizator je dužan da pošalje zapisnike na mail: office@ithleague.com

USLOVI KLUPSKOG UČEŠĆA U ITHL-u ZA SEZONU 2023/2024.

Takmičenje je organizovano za selekcije U15 i U13

PRIJAVA UČEŠĆA

Svaki klub koji se prijavljuje za članstvo u ITHL-u mora podneti zvaničnu prijavu. Ova prijava mora biti overena i potpisana od strane zvaničnog predstavnika kluba i poslata elektronski (fotokopija) na: office@ithleague.com, najkasnije do 31. 07. tekuće godine.

Uz potpisanu prijavu moraju biti prihvaćena Pravila i propisi ITHL-a i overena pečatom i potpisom predstavnika kluba.

Prijava je u prilogu.

Finansijski uslovi članstva u ITHL

a) Članstvo u ITHL-u je uslovljeno je plaćanjem članarine u iznosu od 300 € po prijavljenoj selekciji.
b) Ovde navedena članarina mora biti uplaćena najkasnije do 31.08. tekuće godine
c) Članarina se mora platiti bankovnim transferom na bankovni račun ITHL-a.

Potvrda članstva kluba u ITHL-u

Upravni odbor će pismeno potvrditi članstvo kluba u ITHLu po prijemu prijave i uplate od strane kluba za svaku pojedinačnu selekciju.