Finansiranje lige

FINANSIRANJE LIGE

Finansiranje operativnih troškova
Troškovi rada ITHL pokrivaju se iz članarine koju plaća svaki ITHL član,
donacije sponzora, naknade za oglašavanje i grantovi.

Finansiranje trofeja
Trofeji u vezi sa trofejima za konačnu evaluaciju pokrivaju se članarinom koju plaća
svaki član ITHL-a i donacije sponzora, naknade za oglašavanje i grantovi.

Finansiranje ITHL turnira
Troškove za svaki ITHL turnir plaća klub organizator.
Učestvuju i druge ekipe kotizacijim u iznosu od 150 EUR/turnir.

Rok za uplatu kotizacije za ITHL turnire
Kotizacija se plaća najkasnije prvog dana turnira.
Ovu kotizaciju učesnici Lige plaćaju direktno organizatoru turnira. Klub organizator će se dogovoriti o načinu, kao i roku plaćanja sa učesnicima turnira.

ORGANIZATOR TURNIRA

Kotizacija za turnir iznosi 150 EUR / selekciji.
Kotizacija se plaća organizatoru turnira.
Organizator turnira uz dogovor sa direktorom takmičenja zadržava pravo da po potrebi koriguje i modifikuje propise da bi se obezbedilo nesmetano održavanje turnira.

Obaveze organizatora turnira
– U saradnji sa određenim regionalnim hokejaškim savezom obezbediti:
– Kvalifikovane sudije i službene osobe van leda – zapisničar, merilac vremena, spiker i pratioci u kaznenim boksovima.
– Obezbediti prisustvo lekara, tokom celog turnira.
– Obezbediti redarsku službu. Obezbedjuje redovan i nesmetan tok turnira. Za bezbednost svih učesnika je odgovoran odgovoran organizator turnira.
– Obezbediti prisustvo fotografa tokom turnira i ponuditi
fotografije u elektronskoj verziji direktoru Lige.
– Napraviti ponude smeštaja i ishrane za timove učesnike u skladu sa njihovim zahtevima
i o njihovom trošku.
– Obezbediti snimanje i UŽIVO prenos svih utakmica na you tube kanalu ITHL-a.
– Obezbediti svakoj ekipi turnira dovoljan broj boca sa vodom.

STATISTIKA ITHL-a

Statistika lige se vodi na svakom turniru na zvaničnim obrascima ITHL-a I zapisnici moraju da sadrže:
1)liste ekipa potpisanje od njihovih predstavnika
2. strelci i asistenti
3. Kazne
4. promene golmana
5. odbrane svakog golmana u igri
6. +/- statistika
Zapisnici sa utakmice se izrađuje ručno i elektronski.
Po završetku turnira, organizator je dužan da pošalje zapisnike (u pdf formatu)
na: office@ithleague.com

Uslovi klupskog učešća u ITHL-u
za sezonu 2022/2023

Takmičenje je organizovano za selekcije U15 i U13

– PRIJAVA UČEŠĆA
Svaki klub koji se prijavljuje za članstvo u ITHL-u mora podneti zvaničnu prijavu. Ovo
prijava mora biti overena i potpisana od strane zvaničnog predstavnika kluba i poslata
elektronski (fotokopija) na: office@ithleague.com, najkasnije do 31.07. 2022.
Uz potpisanu prijavu moraju biti prihvaćena Pravila i propisi ITHL-a i overena pečatom i potpisom predstavnika kluba. Prijava je u prilogu.

– Finansijski uslovi članstva u ITHL
a) Članstvo u ITHL-u je uslovljeno je plaćanjem članarine u iznosu od 100 € po prijavljenoj selekciji.
b) Ovde navedena članarina mora biti uplaćena najkasnije do 31.08. 2022. godine
c) Članarina se mora platiti bankovnim transferom na bankovni račun ITHL-a.

– Potvrda članstva kluba u ITHL-u
Upravni odbor će pismeno potvrditi članstvo kluba u ITHLu po prijemu prijave i uplate od strane kluba za svaku pojedinačnu selekciju.