Pravila i propozicije

SPORTSKI I ORGANIZACIONI PRAVILNIK ITHL

Opšte informacije

1. SELEKCIJE za sezonu 2023/2024

 • selekcija U15 – dozvoljeno je učešće igračima rođenim u toku 2009 godine i mlađima, ali ne mlađima od 2012 godine. Devojčice rođene 2008. godine imaju prava nastupa za ovu selekciju I ne računaju se kao overage igrači.
  Dozvoljeno je igranje 3 (tri) igrača(overage) rođenih 2008. godine po utakmici.
  Broj registrovanih overage igrača nije ograničen.
 • selekcija U13 – dozvoljeno je učešće igračima rođenim u toku 2011 godine i mlađima, ali ne mlađima od 2014 godine. Devojčice rođene 2010. godine imaju prava nastupa za ovu selekciju.
  Za ekipe ITHLa mogu da igraju igrači koji su registrovani za svoje klubove u matičnom savezu.

2. SISTEM TAKMIČENJA

a) ITHL U15 i U13 se igra turnirski.

Utakmice se igraju u formatu:
U15: 3×15 minuta i U13 3×13 minuta, čisto.

 • pauza između trećina je 3 minuta
 • 3 minuta zagrevanje
 • svaki tim ima pravo na jedan tajm aut od 30 sekundi tokom utakmice.

3. ITHL sistem bodovanja

a) Sve ITHL utakmice su klasifikovane na sledeći način:

U slučaju nerešenog rezultata izvode se penali (po 3). Ukoliko I posle toga bude nerešeno, izvodi se po jedan penal, do pobede jedne od ekipa.

 • pobeda: 3 boda
 • pobeda posle izvođenja penala: 2 boda
 • poraženi posle penala : 1 bod
 • poraz: 0 bodova

4.  Konačan plasman ITHLa

Takmičenje u sezoni 2023/2024 se igra dvokružno (svako sa svakim, po dve utakmice), na 3 turnira.

Utakmice koje neće moći da se odigraju na ova tri turnira biće organizovane između drugog i trećeg turnira. 

Konačni plasman se utvrđuje na završnom turniru koji će se igrati po grupamana osnovu ostvarenog plasmana. 

Na završnom turniru igra svako sa svakim, bodovi iz predtakmičenja se ne prenose.

U15
Za plasman od 1-4 mesta igraju 4 prvoplasirane ekipe
Za plasman od 5-8 mesta igraju preostale ekipe.

U13
Za plasman od 1-4 mesta igraju 4 prvoplasirane ekipe
Za plasman od 5-9 mesta igraju preostale ekipe.

a) Plasman će biti određen na osnovu bodova koje su ekipe osvojile na sledeći način:

 • ekipa sa najviše bodova
 • gol razlika tokom turnira

Ukoliko je isti broj bodova i ista gol razlika, plasman se utvrđuje na osnovu:

 • međusobnog rezultata
 • ekipa sa više postignutih golava na svim turnirima
 • prednost ekipa sa manjim brojem kaznenih minuta
 • ekipa koja je postigla prvi gol na međusobnoj utakmici

5.  Spisak registrovanih igrača za ITHL

Spisak igrača, koji sadrži ime i prezime igrača i poziciju uz fotografiju  ekipe treba da se dostavi na zvanični mail ITHLa 15 dana pre prvog turnira.

Zvanični spisak ekipe

a) Po dolasku na ITHL turnir, svaka ekipa mora da dostavi svoj zvanični spisak igrača
Spisak mora da sadrži:
Minimalni broj igrača je: 10 igrača + 1 golman.

Maksimalan broj igrača je: 18+2 golmana

b) Zvanični spisak mora biti predstavljen direktoru ITHL-a ili drugom ovlašćenom predstavniku ITHL-a koji je prisutan na turniru.

c) Zvanični spisak tima mora da sadrži:

 • Ime i prezime igrača
 • Datum rođenja igrača
 • Ime i prezime glavnog trenera
 • Ime i prezime pomoćnika trenera
 • Ime i prezime vođe ekipe

d) Zvanični spisak može biti poslan sa zvaničnog maila kluba ili potpisan od zvaničnog predstavnika kluba I overen pečatom.

e) Na zahtev direktora takmičenja ili drugog ovlašćenog predstavnika ITHL-a moraju biti dostavljene kopije pasoša.

f) U slučaju netačnih / obmanjujućih informacija u zvaničnom spisku, dotični klub će biti obavezan da na žiro račun ITHL-a uplati kaznu u iznosu od 50 €.

Prijava novih igrača mora biti urađena minimalno 24h pre početka turnira.

Novi igrači se mogu registrovati najkasnije do 15. 02. tekuće sezone.

Uz spisak igrača, vođa ekipe je dužan dostaviti i listu igrača za utakmicu. Ovaj spisak se dostavlja po dolasku na turnir I mora da sadrži:

 • ime i prezime igrača
 • ​poziciju igrača
 • ​broj dresa kada je ekipa domaćin ili gost

​Svaki igrač mora imati vlastiti broj te mora igrati u broju dresa u kome je prijavljen na početku do kraja sezone.

​Ukoliko se utvrdi da igrač nastupa pod drugim brojem, ekipa će dobiti kaznu od 2
minuta, a igrač ne može da nastavi utakmicu dok ne obuče dres sa brojem pod kojim je prijavljen.

Sve promene se moraju prijaviti direktoru ITHL-a minimalno 20 minuta pre početka utakmice.

Svaki klub je obavezan da za svakog igrača obezbedi lekarski pregled, kao i putno osiguranje.

PRAVILA

 • Sve turnirske utakmice ITHL-e će se održavati u skladu sa pravilima IIHF), sa
  dopunama/izuzecima koje utvrđuje direktor takmičenja.
 • Svaki tim treba da bude spreman za igru 5 minuta pre zakazanog vremena početka utakmice. 
 • Tim koji je zakasnio na utakmicu gubi službenim rezultatom 5:0. 
 • Odluku o registraciji utakmice službenim rezultatom donosi direktor takmičenja ili lice ovlaščeno od ITHLa u slučaju da direktor nije prisutan.
 • Timovima je dato 3 minuta da se zagreju na ledu.
 • Ako tim nije spreman za početak zagrevanja, izgubiće svoje pravo na zagrevanje.
 • Posle svake trećine ekipe moraju da promene strane.
 • Domaći zauzimaju levu klupu.
 • Ekipa gostiju igra zauzima desnu klupu.
 • Svaki tim mora imati 2 vrste dresova različitih boja (svetli i tamni).
 • U slučaju povreda, prvu pomoć će pružiti lekar turnira odmah na klupi ili u ordinaciji lekara.

Tumačenje pravila

 • Turniri su vođeni sistemom dvoje sudija.
 • Mala kazna: 2 minuta
  Velika kazna: 5 minuta
  Nedolično ponašanje: 10 minuta
 • Igrač koji dobije kaznu za nedolično ponašanje automatski ne igra sledeći meč.
 • U slučaju ponovljene kazne za nedolično ponašanje za jednog igrača, igrač je automatski diskvalifikovan do kraja turnira.
 • Igrači I golmani moraju nositi štitnike za vrat i grlo. Igrač koji ne nosi zaštitnik za vrat će biti kažnjen malom kaznom za nedozvoljenu opremu osim ako štitnik za vrat nije skinut slučajno tokom igre.
 • Svaki igrač koji napusti klupu da bi se borio na ledu se automatski diskvalifikuje sa turnira po diskrecionoj odluci direktora takmičenja i glavnog sudije.
 • Trener treba da kontroliše svoje igrače u svakom trenutku.
 • Roditelji ne smeju biti u prostoru za igrače ili na klupi, osim ako je hitna medicinska pomoć potrebna.
 • Neće biti prihvaćeni nikakvi protesti.

V ZAVRŠNI PRAVILNIK

 • ITHL-a niti njegovi organi nemaju nikakvu odgovornost za eventualnu imovinsku štetu niti telesnu povredu tokom takmičenja.
 • Svaki klub je odgovoran za bilo kakav materijalno oštećenje koji su napravili njegovi igrači/ predstavnici. U slučaju materijalnog oštećenja, ekipa je dužna da u potpunosti pokrije gubitak.
 • Klub svojim potpisom izražava saglasnost sa pravilima Lige i obavezuje se da ih prati tokom cele sezone.
 • Istovremeno, klub se obavezuje za učestvuje u svim ITHL turnirima, kao i da ispunjava sve obaveze koje proističu iz ITHL-a članstva, navedeno je u ovom dokumentu.
 • Tumačenje pravilnika vrši Upravni odbor ITHL-a.
 • Ova Pravila važe za sezonu 2023/2024, odnosno od 01. 08. 2023. do 30.  05. 2024.