Marketing

LOGOTIP LIGE

ITHL logo je intelektualna svojina Lige i zato je njegovo korišćenje od strane učesnika i trećih lica uslovljeno odobrenjem ITHL-a.

Učesnici lige mogu koristiti ITHL logo na svojim veb stranicama, kao i na njihovoj propagandnom materijalu koji predstavlja učešće kluba u ITHL-u.

ITHL logo će biti dostavljen klubovima u elektronskoj verziji u potrebnom formatu.

Samo ITHL može da obezbedi proizvodnju i prodaju reklamnih, navijačkih i drugih predmeta sa ITHL logom.

Klubovi ili treće strane mogu to učiniti samo uz odobrenje uprave ITHL-a.

PREZENTACIJA SPONZORA I PARTNERA LIGE

a) Prezentacija ITHL sponzora i partnera biće realizovana u skladu sa sponzorskim
ugovorom koje je potpisao UO ITHL
b) Prezentacija sponzora i partnera ITHL-a biće realizovana putem promocije
baneri na sajtu lige, u zoni hokejaškog stadiona tokom ITHL turnira,
ili u skladu sa ugovorom sponzora i ITHL-a.
c) Klub organizator turnira je dužan da na vidnom mestu postavi zastavu sa logom ITHL i transparentima sponzora i partnera lige.
d) Sredstva od sponzora i ITHL partnera će se koristiti za vođenje i rad lige. Odluku o korišćenju će doneti Upravni odbor ITHL-a.

PREZENTACIJA UČESNIKA LIGE

a) Učesnike Lige će rukovodstvo Lige predstaviti na sajtu Lige i
ITHL promotivni materijal. Za ovu prezentaciju logotipi i nazivi klubova, kao i informacije
o klubovima, njihovim kontakt informacijama itd.
b) Klubovi su saglasni da koriste logo i naziv svog kluba u promotivne svrhe ITHL-a
i za proizvodnju promotivnih, navijačkih i drugih predmeta za promociju brenda i ITHL-a.

WEB SITE LIGE

a) U cilju promocije ITHL-a, veb stranica će sadržati informacije o:
1. Učesnici lige
2. Rezultati
3. Individualna statistika
4. Tabele

b) Pre početka Lige klubovi će obezbediti administratora veb stranice (direktora lige)
sa sledećim:
1. Spisak igrača, njihova imena i prezimena, datumi rođenja, podaci o njima
visina/težina, položaj i izdanci
2. Fotografije igrača
3. Fotografija celog tima
4. Podaci o klubu, njegovoj istoriji…
5. Kontakt informacije

c) Tokom sezone klubovi će obezbediti administratoru veb stranice (direktoru lige).
sledeće:

1. informacije o rezultatima domaćeg takmičenja
2. zanimljive informacije o dešavanjima u klubovima
3. intervjui sa trenerima, igračima, zvaničnicima kluba
d) Klubovi će na svojim veb stranicama postaviti link na veb stranici ITHL-a.
e) Dostavljanjem gore navedenih podataka, klubovi izjavljuju da prikupljaju ove podatke u skladu sa Uredbom Evropskog Parlamenta i Saveta o opštoj uredbi o zaštiti podataka.